2008 Hong Kong Torneo Internazionale (con Bill Fong, Miguel Angel de Luca, Paul Lee, Lau Gar Yeung, Chi Ling Chiu, Fong Sum Kwan e Hagen Bluck)

2008 Hong Kong torneo Internazionale